Kajakafdelingen
 
Kajakafdelingen under Hornbæk Bådeklub blev stiftet torsdag d. 21. maj 2015 og har til formål at skabe mulighed for folk med interesse i havkajaksejlads, igennem medlemskab af Bådeklubben, at få mulighed for oplæg af egne kajakker i Hornbæk Havn, deltage i grundkurser i sikkerhed, redning og håndtering af sin kajak på havet.
 
Endvidere vil vi skabe mulighed for folk med interesse for kajaksejlads, igennem klub medlemskabet, at få mulighed for at låne / leje dertil indkøbte kajakker, når de har gennemgået
grund- kurserne, og fået bevis på det.
 
Det var planen i korte træk, som efterfølgende blev realiseret på relativ kort tid. Havnebestyrelsen OG Naturstyelsen akcepterede vores forslag til hvordan vi ville opmagasinere kajakkerne på betryggende vis, på Øst stranden, tæt op ad bolværket ind mod havnen, idet kajakkerne både skulle skærmes mod sandflugt, regn, UV stråling og legende børn, samt sikre de oplagte kajakker mod tyveri.
 
Hornbæk Havn og Bådeklubben delte finansieringen og bygningen af kajakskuret.
I løbet af kun 3 måneder blev de 16 pladser i kajakskuret optaget, så der er nu oprettet en venteliste for dem, der gerne vil have en plads. Når ventelisten bliver tilstrækkelig lang, er der mulighed for at udvide med yderligere 10 - 12 pladser.
I begyndelsen af oktober 2015 gennemførte kajakafdelingen det første kursus over 3 dage i

havkajaksejlads, kaldet EPP2, som blandt andet indeholdt redningsøvelser, både af sin makker og én selv. 
 
Alle deltagerne bestod og fik beviset på deres kunnen, så de nu har mulighed for at låne eller leje kajakker hos andre kajakklubber, i hele Europa.
 
 
Afdeling på pause
Hornbæk Bådeklubs Kajak-afdeling måtte desværre sættes på pause i slutningen af sæson 2017. Det viste sig umuligt at skaffe plads til de stadig flere, som meldte sig ind.
Og et kafka'sk bureaukrati fra myndighedsside krævede fjernelse af kajakhuset på sandet ved østre mole.
Der arbejdes på en ny kajak-løsning.