Kære medlemmer
 
Som de fleste vil have hørt fra regeringens pressemøde i går, er der en lille "prøveopblødning" i Danmarks lockdown.
 
Men desværre er der - ved påbud fra centralt hold-  fortsat restriktioner, hvad angår bådeklubbens klubhusareal. Dels forbud mod forsamling af flere end 10 personer inde eller ude; dels at steder med udskænkning - også sports- og foreningslokaler - skal holdes lukket.
 
Desværre er klubhuset og terrassen således omfattet; altså lukket. Låsen til hoveddøren er midlertidigt skiftet ud. Ved evt. akut behov for adgang til klubhuset, kontaktes enten undertegnede eller Peter Leander.
 
Nogle medlemmer spørger måske, hvorfor det drastiske skridt. Det er imidlertid umuligt at sikre den foreskrevne afstand mellem folk, og en overtrædelse som kom til myndighedernes kendskab, ville kunne bringe HBKs spiritusbevilling i fare.
 
Jeg må desværre yderligere meddele, at Skt. Hans på havnen, Hornbæk Havnefest og Kunst På Molen alle er aflyst. Større forsamlinger er fortsat forbudt til og med august.
 
Det er en kedelig og farlig situation Danmark, og mange andre lande, er kommet i, tilsyneladende på grund af en flagermus på et madmarked langt, langt væk. Meget, vi hører, har med statistikker at gøre, og der er en fare for, at det at fokusere alene på tal og kurver, skjuler familietragedierne hos de 187 familier, der til dato har mistet deres kære til en ubarmhjertig, og endnu ustoppelig virus.
 
Med de bedste hilsener, og keep safe
 
Julian Isherwood
  Formand
 
 ... og nyheder øvrigt fra HBK findes stadig bedst på hjemmesiden