Kære medlemmer
 
På grund af Covid-19 situationen, og regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger i et forsøg på at inddæmme udbredelsen af virusset, lukkes Hornbæk Bådeklubs Klubhus helt, foreløbig til og med den 31. marts.
 
De medlemmer, der har nøgle til huset, må gerne bruge husets faciliteter kortvarigt på individuel basis til at benytte toiletterne, eller hente varmt vand i forbindelse med klargøring af både. Ophold i klubhuset er i så fald på eget ansvar.
 
Vi holder selvfølgelig medlemmerne orienteret efterhånden,
som vi nærmer os slutningen af måneden.
 
Med venlig hilsen
 
Julian Isherwood
Formand
 
... og nyheder øvrigt fra HBK findes stadig bedst på hjemmesiden