HBK KLUBMESTERSKAB
UDSAT TIL PRIMO SEPTEMBER
             
Der er arrangeret klubmestersejladser lørdag den xx september. Mester bliver den
som har scoret laveste point sammenlagt i 5 af de sejlede onsdagssejladser samt resultatet 
af sejladserne lørdag den 25. august.
 
Pga. dobbeltbooking af klubhuset er klubmesterskabet lørdag udsat.
Ny dato følger, regn med først i september.
Bent Højgaard Hindhede